Lanetli Kent Mada’in Saleh (El Hicr Antik Kenti)

Lanetli Kent Mada’in Saleh ilk olarak instagramda gezinirken drone çekimi olarak gördüğüm ve çok beğendiğim bir antik kentti. İlk gördüğümde lanetli olduğunu bilmiyordum tabii. Sonra hemen araştırmaya başladım ve güzel bilgiler buldum. Bu bilgileri siz okuyucularla paylaşmak istiyorum.

Mada’in Saleh (El Hicr Antik Kenti)

Adını Salih Peygamberden alan Halk tarafından lanetli olduğuna inanılan Antik Kent: Mada’in Saleh

Medain Salih ya da El Hicr (kayalık arazi anlamında) Antik Kenti olarak bilinen antik kent 2008 yılında Suudi Arabistan’ın ilk UNESCO Dünya Mirası olmuştur.

Suudi Arabistan’ın Medine Bölgesi‘nde bulunan İslam öncesi arkeolojik sit alanıdır. Nebatilerin ünlü kenti Petra antik kentine 500 km uzaklıktadır.

Nebatiler, imparatorluklarını Ürdün’deki etkileyici Petra şehrinden yönetirken Al Ula’daki Hegra’yı (modern Mada’in Saleh) ikinci başkentleri yaptılar.

By Sammy Six – Madain Saleh, CC BY 2.0,

Mada’in Saleh alanın halk tarafından lanetli olduğuna inanılmaktadır. Bu lanetli olduğu inancı Suudi Arabistan‘lı yetkililerin turizme kazandırma çalışmalarını gölgede bırakmıştır.

Salih ismi nerden geliyor ?

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen ve Semud kavmine gönderilen Salih peygamberden gelmektedir.

Kur’an’da Semud adı 26 yerde geçer. Semud kavmi ile ilgili Araf suresinde Salih peygamberden bahsederken dağlara evler oydukları belirtilir.

Kur’an-ı Kerim’de geçen Semud kavmi için bir kaç örnek.
“Dağlardan güvenli evler yontuyorlardı.” (Hicr 82).
“kentin izleri/işaretleri, hala işleyen bir yol üzerindedir.” (Hicr 76)
“Onlardan da intikam aldık. Her ikisi önde, belirgin bir biçimde durmaktadır.” (Hicr 79)

Peki halk neden lanetli olduğuna inanıyor ?

Kur’an-ı Kerim’de de zikredilen Semud (Thamud) kavmine gönderilen Salih peygamber kıssasında anlatılan Kayadan Çıkan Deve olayının burada yaşandığına inanılıyor. Mucizeye rağmen Semud halkının peygambere inanmadığı için lanetlendiği inancı yöreyle bütünleştirilir.

Kayadan Çıkan Deve olayı nedir ?

Semud kavmi Allah’a isyan ederek putlara tapmaya başladılar. Bunun üzerine Cenâb-ı Hak onlara, kendi soylarından olan Hz. Salih’i peygamberolarak gönderdi.

Kavmin önde gelenleri Hz. Salih’i peygamber olduğuna inanmadılar. Madem peygambersin bize bir mucize göster dediler.Hz. Salih “ne istersiniz” dedi. Sen Allah’tan iste biz de kendi putlarımızdan isteyeceğiz.
Eğer senin duanın eseri ortaya çıkarsa, biz sana uyarız; yoksa sen bize

Semud Kavminin önde gelenlerinin isteği :
Belli bir kayadan büyük bir dişi deve çıkarmasını istediler. O da, bunu yaptığı takdirde kendisine iman edip, (peygamberliğini) kabul edeceklerine dair onlardan söz aldı.
Sonra Salih peygamber iki rekat namaz kıldı ve Allah’a dua etti.

Bunun üzerine bu kaya, tıpkı bir hamileninkarnında yavrusunun hareketlenmesi gibi hareketlendi ve sonra yarılıp, ortasından dişi bir deve çıktı.
Sonra devenin bir yavrusu oldu. Sonra büyük deveyi öldürdüler.
Öldürme olayı Kur’an-ı Kerim’de aşağıdaki gibi geçmektedir.

İşte bu, “Sonunda onlar arkadaşlarını çağırdılar, o da (kılıca) sarılarak (deveyi) boğazladı” (Kamer 29) âyetinde anlatılan husustur.
Derken onlar küfürlerini ortaya koydular, Allah’ın emrine isyan ettiler. “(Ve üzerlerine afet inerek toptan helâk edildiler.)

Küçük deve Hz. Salih’in yanına koşarak 3 kere bağırır. Devenin öldüğünü anlayan Hz. Salih küçük devenin bağırmalarını Semud Kavminde yer alanların 3 gün içinde öleceğini bildirir.

İlk gün Allah’ın dinine inanmayanların yüzü sapsarı kesilecek , ikinci gün kıpkırmızı , üçüncü gün ise kapkara kesilecektir.
4. gün ise Allah’ın dinene inanmayanlar helak olacaklar der Hz. Salih. Lanetli olduğuna inanma sebepleri budur.
Anlaşılması için detaylı olarak anlattım


Mada’nın Saleh’in belirgin tarihi önemine rağmen, 21. yüzyıla kadar arkeolojik araştırma yapılmadı. Sitenin çeşitli bölümleri halen belirsizliğini korumaktadır. Ancak günümüzdeki arkeolojik ve tursitik faaliyetleri artmaya başlamıştır.

Mada’ın Saleh 3 ayrı bölüme sahiptir

  • İlk bölüm, birinci yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen antik kenttir. Harabelerin çoğunluğu hâlâ kumla kaplı olduğu için, Mada’in Saleh’in en az bilinen kısmıdır.
  • İkinci bölüm;  ibadet alanı Jabal İthlib‘tir. ‘Dağların Efendisi’ denilen Dúshana’ya tapıldığı sanılıyor. Sitenin kuzeydoğusundadır. 40 metre yüksekliğindeki oyma kaya koridoru ile sarılmıştır.
  • Üçüncü bölüm; mezarlıklardır. Arkeolojik alanın en ünlü bölümüdür. 100’den fazla anıtsal mezara ev sahipliği yapmaktadır. Mezarlar mitolojik figürlerle süslüdür; maskeler, kartallar, aslanlar ve yılanlar.

Arkeologlar bu bölgede Belçika’nın yüz ölçümüne yakın büyüklükte bir alanda yoğun bir yüzey araştırması yapmayı planlıyorlar.

60’tan fazla uzmanın yer aldığı uluslararası ekip, Suudi Arabistan’ın kuzeybatısında yer alan 3.300 kilometrekarelik çekirdek alanda gerçekleşecek iki yıllık ilk yüzey araştırması projesi üzerinde çalışmaya başladı.

Proje bilimsel olarak araştırılmamış bu büyüklükte bir alanda gerçekleşen ilk sistematik çalışma özelliğini taşıyor.

Lanetli Kent Mada’in Saleh yazımı burada bitiriyorum umarım beğenmişsinizdir.

Duvarında Osmanlı Tuğrası Olan Antik Kent : Baalbek yazıma aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar 1 2 3 4