Limyra Antik Kenti Hikayesi

Limyra Antik Kenti, kaya mezarları açısından zengindir. Antik Kentte toplam 400’den fazla kaya mezarı vardır. Bu kaya mezarlarının çoğunun da Likya dilinde kitabesi günümüze kadar ulaşmıştır.

Limyra Antik Kenti Nerede

Antalay’nın Finike ilçesinin 9 kilometre kuzeydoğusundadır.

google maps konumu için tıklayınız

Limyra Antik Kenti’nin yer aldığı Antalya ilçesi

Limyra Antalya’nın Finike ilçesinde bulunmaktadır.

Limyra Antik Kenti Giriş Ücreti

Giriş ücreti 10 tl olup, müzekart geçerlidir.

Limyra Antik Kenti’ne Nasıl Gidilir

Finike Elmalı yolununu takip ederek yaklaşık 6 kilometre gittikten sonra Yuvalar sapağında gelince Limyra tabelasını göreceksiniz. Tabelayı takip ederek 3 kilometre daha giderek antik kente ulaşabilirsiniz.

Limyra Antik Kenti Tarihçesi

Kente kazılar 1969 yılında başlamıştır. Kazı çalışmaları Avusturya Viyana Üniversitesi Arkeoloji Bölümü denetiminde sürdürülmektedir.

Limyra Antik Kenti

Milattan önce 5. yüzyılda kurulan kent Pericies döneminde Likya’ya başkentlik yapmıştır. Likya Birliği’nde 3 oy hakkında sahip 6 kentten biridir. Bizans döneminde ise piskoposluk merkezi olmuştur.

Limyra Antik Kenti Hikayesi

Likya dilindeki yazıtlarda kentin adı Zemuri olarak geçmete. Bu durumdan dolayı kentin tarihinde MÖ 5. yüzyıldan itibaren yerleşim olduğunu anlıyoruz. Limyra en parlak dönemini Likya Kralı Perikle zamanında yaşamıştır. Bu dönemde Likya Birliği’ne de başkentlik yapmıştır. (Perslere karşı Likya Birliğini kurmak için)

Likya’nın sönmeyen ateş meşalesi burada yakılmıştır.

Büyük İskender kenti MÖ 333 yılında fethetmiştir ve Vali olarak Nearkhos atanmış. Büyük İskender’in ölümünden sonra sırasıyla kente Antigonos, Lysimakhos, Ptolemaiosların buraya sahip olmuştur. Yani kent Büyük İskenderin generalleri arasında el değiştirip durmuştur.

Limyra Antik Kenti

MÖ 197’de Suriye Kralı III. Antiokhos tarafından alınarak Suriye Krallığı’na bağlanmış.

Antiokhos’un Magnesia Savaşı’nda yenilmesinden sonra kent Apemaia Antlaşması’na göre Rodos Krallağı’na verilmiş.

Rodos egemenliğini sevmeye Limyralılar sık sık isyan çıkararak Roma İmparatorluğunun dikkatini çekmeye çalışmış.

MÖ 167’de Limya Roma egemenliğine girdi. Limyra, Likya Birliği’nde kendi parası basılacak duruma gelmiştir.

Perikle döneminden sonra tekrar parlak dönemini alması MS 2-3. yüzyılı bulmuştur. MS 141 de meydana gelen depremde Limyra büyük zarar görmüş. Depremden sonra kentin yeniden kurulmasına bölgenin zenginlerinden Opramoas yardım etmiş.

Limyra Antik Kenti

Bu zamana kadar Limyra depremlerden zarar görsede yeniden inşa edilmiş. MS 8-9. yüzyıllarda kent tamamen terk edilmiştir.

Kentin akropolü iç kale ve aşağı kaleden oluşmakta. Aşağı kalede ;

  • Sarnıçlar
  • Kilise
  • Surlar
  • Perikle Heroonu (Xanthos’taki Nereidler Anıtı’na benzer. Antalya Müzesi’ndedir.)
İ.Ö. 4’üncü yüzyıla tarihlenen Kral Perikle’ye ait anıt mezar

Akropolün düzlüğünde ise ilk yapımı Helenistik Döneme ait olan MS 141 tarihli büyük bir onarım gören tiyatro vardır. (Onarımı için Opramoas yardım etmiştir. Yardım ettiğini kitabeden anlıyoruz.) Günümüzde tiyatronun tonozlu, çift diazomalı skenes yıkılmış durumdadır.

Limyra Antik Kenti tiyatrosu
By Dosseman – Own work, CC BY-SA 4.0

Kent Limyros çayı ile doğu ve batı olarak ayrılmıştır. Kentin caddesi dereden gelen suların altında kalmıştır.

Limyra Antik Kenti

Alanda bulunan önemli yapılardan bir ise İmparator Augustus’un manevi oğlu Gaius Caesar adına MS 4 yılında yapılmış anıtsal mezarıdır. Mezar anıtı, Gaius Caesar’ın Kudüs’ten Roma’ya dönerken Limyra’da ölmesiyle inşa edilmiş. Bu sadece anıtsal mezatdır. Cenaze ve küller Roma’ya götürülmüş. Bu mezarlara kenotaph adı verilir.

Limra Kaya Mezarları

Likya bölgesinde en çok mezara sahip yerdir Limyra. Kentte 400’den fazla kaya mezarı olduğu biliniyor. Bu kaya mezarların çoğunda Likçe kitabesi olması dikkat çekiyor.

Tiyatronun üzerinde bulunan mezar anıtının kitabesinden Katabura’ya ait olduğu anlaşılıyor. Kabartmalarla süslü anıtın M.Ö 350 tarihli olduğu ve Limyra Kralı Perikles’in kardeşi Katabura’ya ait olduğu tahmin ediliyor.

Limyra Antik Kenti kaya mezarları
By Dosseman – Own work, CC BY-SA 4.0

Doğu nekropolünde bulunan kayaya oyulmuş ion sutünlu M.Ö 4. yüzyılda yapılmış anıt mezar olduğu düşünülüyor. bu mezar kabartmalarıyla dikkat çekiyor.

Limyra Antik Kenti kaya mezarları
By Dosseman – Own work, CC BY-SA 4.0

Limyra Antik Kenti kaya mezarları

Çavdır’da dere kenarında bulunan M.Ö. IV. yüzyıla ait lahit ilginçtir. Bu mezarın bir tarafında baba, diğer tarafında anne ve çocuk kabartmaları görülür.

Finike ve çevresine geldiyseniz konaklama için Keramos Pansiyon‘u kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Ramazan abiyi arayabilirsiniz.

  • Finike Keramos Pansiyon 05352453086
  • Bu yazıdan geldiğinizi eklerseniz Ramazan abi yardımcı olacaktır.

Bazı antik kent yazılarıma aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar 1 2 3 4 5